หลักสูตรการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 17 ปี ที่ดีที่สุด
(หลักสูตรจากต่างประเทศ)

เด็กมากกว่า 150,000 คนใน 35 ประเทศทั่วโลกเข้าเรียนที่ Algorithmics แล้วรวมถึงในประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สเปนและญี่ปุ่น
ทำไมควรเลือกเรียนกับ Algorithmics?

ลูก ๆ ของพวกเราใช้เวลากับมือถือและแท็บเล็ทเป็นอันมาก แต่กลับไม่ได้ทำให้พวกเขาฉลาดและได้เรียนรู้มากขึ้น

แม้ปัจจุบันโรงเรียนจะมีสอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วในระดับประถมและมัธยม แต่นักเรียนจำนวนมากก็ยังขาดทักษะในการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานอยู่ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ทักษะนี้จะมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆ ก็ตาม

ที่อัลกอริทมิคส์ Algorithmics เราสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และที่สำคัญอีกอย่างคือ การพัฒนาความคิดเชิงตรรกะ (logical thinking), ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) และความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) ของเด็กๆ เด็กๆ จะมีความเข้าใจการทำงานของโปรแกรมอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่แค่คัดลอกโปรแกรมที่ครูเขียนขึ้น เราส่งเสริมเด็กๆ มีทักษะเพื่อรองรับอาชีพในอนาคตที่เขาต้องการ ไม่ใช่ทุกคนอยากเป็นนักพัฒนาโปรแกรม แต่การได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้ จะมีประโยชน์กับเด็ก ๆ ทุก ๆ คน
หลักสูตรที่อัลกอริทมิกส์
รอบรู้โลกดิจิทัล (Digital Literacy)
อายุ 7-12 ปี
Python ระดับพื้นฐาน
อายุ 11-13 ปี
Python ระดับผู้เชี่ยวชาญ
อายุ 14-17 ปี
ช่วงปิดเทอม
Summer Course
ทักษะนี้เป็นทักษะสำคัญที่นำไปใช้ได้กับทุกสาขาวิชา ตั้งแต่คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไปจนถึงภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์ แต่โรงเรียนก็มักจะละเลยที่จะสอนทักษะนี้
นักเรียนมักจะสงสัยว่าหลายๆวิชาที่เรียนที่โรงเรียนเกี่ยวข้องกับชีวิตในอนาคตอย่างไร ที่อัลกอริทมิคส์ นักเรียนของเราจะได้เรียนรู้ทักษะและการคิดอย่างผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและอาชีพในอนาคต
พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รอบคอบ (Critical Thinking)
พัฒนาทักษะการเป็น ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้จากการเขียนโปรแกรม:
การพัฒนาโปรแกรมเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นที่ต้องการมากที่สุดทักษะหนึ่งในศตวรรษที่ 21 แม้นักเรียนของเราจะเลือกประกอบอาชีพอื่นๆ แต่นายจ้างก็จะให้ความสำคัญกับความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างมาก
นักเรียนไม่ใช่แค่ได้เรียนการพัฒนากระบวนการคิด (algorithms) แต่ยังได้สนุกไปการทำภารกิจสำคัญ เช่น การช่วยเจ้าหญิง หรือ การสร้างจรวดอวกาศด้วย หลักสูตรของอัลกอริทมิคส์ จึงได้สร้างความอยากรู้อยากเห็น และความสนใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่ออนาคต
บ่มเพาะความสนใจใคร่รู้
นักเรียนจะเครื่องมือหรือ Software ใด ๆ ในการประกอบการเรียน
อัลกอริทมิคส์ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม (platform) ทึ่ช่วยสามารถปรับไปตามความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละคน และมีระบบที่ช่วยครูในการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคนในกลุ่มได้
• นักเรียนไม่ได้ต้องพิมพ์โค้ดโปรแกรม (write code) แต่พวกเขาใช้คำสั่งที่เป็นบล็อกสี (coloured blocks) ซึ่งคล้ายกับบล็อกสีใน Scratch ทำให้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจง่าย และสนุกสนาน

• เพราะว่านักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้แตกต่างกัน ระบบของเรา (platform) จะทำให้ครูสามารถติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนแต่ละคน และระบบจะสร้างบทเรียนที่ยากมากขึ้นเมื่อนักเรียนทำโจทย์ได้อย่างรวดเร็ว แต่สำหรับนักเรียนที่ทำโจทย์ได้ไม่ค่อยได้ไว ระบบจะสร้างบทเรียนที่คล้ายกันเพิ่มเติมให้เด็กทำซ้ำ ๆ เพื่อเพิ่มพื้นฐานให้เด็ก ๆ เหล่านั้นได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นจากการทำบทเรียนซ้ำ ๆ กัน

• นักเรียนจะได้รับรางวัลเมื่อสามารถทำภารกิจได้สำเร็จ ซึ่งช่วยให้นักเรียนพยายามทำงานให้ดีขึ้นและเร็วขึ้น และพวกเขาก็จะจำเนื้อหาได้ดีขึ้นอย่างไม่รู้ตัวด้วย
Algorithmics Programming Software
การเรียนออนไลน์ แบบมีผู้สอน
platform การศึกษา ที่ปรับเปลี่ยนได้ (Adaptative) ตามความถนัดของนักเรียน
อัลกอริทมิคส์พัฒนา platform ที่มีบทเรียนที่ยากง่ายแตกต่างกัน ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ตามความเร็ว ความสามารถของแต่ละคนได้
ดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล
ในกลุ่มจะมีนักเรียนไม่เกิน 6 คน ครูจีงสามารถปรับการเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนได้
ยึดหลักความสะดวก
  • เลือกวันเวลาเรียนที่ลงตัวของคุณ
  • เรียนรู้อยู่ที่บ้าน
  • การเรียนการสอนที่คล้ายกับการเล่นเกมส์
บทเรียนที่ลงตัวสำหรับนักเรียนแต่ละคน
platform การศึกษาของอัลกอริทมิคส์ ช่วยสร้างบทเรียนเฉพาะตัวสำหรับนักเรียนแต่ละคน และช่วยครูวิเคราะห์ความผลการเรียนของเด็กในกลุ่ม

เราสอนเด็กๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการ เขียนโปรแกรม และเข้าใจการทำงานของโปรแกรม เมื่อเรียนจบ นักเรียนจะสามารถสร้างเกมและการ์ตูนของตนเองได้
"ลูกชายดิฉันบอกว่า มันเยี่ยมมาก เขาได้เรียนรู้มากมาย และครูก็น่ารักมากๆ เขาสนุกและสนใจบทเรียนมาก ๆ เขาชอบกลับมาทำที่บ้านด้วย และถ้าเขาติดปัญหาอะไร คุณครูของเขาก็จะช่วยเหลือทันทีเลย ดิฉันอยากแนะนำที่นี่จริงๆ"

— Marian แม่ของ น้อง Xabier (เด็กชาวสเปน)


ครูของเรา
การสรรหาครู มีการคัดเลือกถึง 3 รอบ เพื่อค้นหาผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในการสอนการเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก ครูของเราทุกคนมีประสบการณ์ในการสอนเด็ก เป็นมืออาชีพในการสอนการเขียนโปรแกรม และที่สำคัญที่สุด คือ มีใจรักในการสอน การเขียนโปรแกรมให้เด็กๆ อย่างแท้จริง

ก่อนที่คุณครูจะเริ่มทำการสอนได้ พวกเขาต้องผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติมและศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยละเอียด เรามีการติดตามการทำงานของครูและความความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และเรายังจัดการฝึกอบรมและประชุมสัมมนาสำหรับครู เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนโปรแกรม ทักษะด้านจิตวิทยาและการสอน

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความใส่ใจ
เราเลือกเฉพาะครูที่มีความเชี่ยวชาญและเอาใจใส่ต่อเด็กนักเรียน และผ่านการฝึกอบรมตามวิธีการของเราเท่านั้นที่ทำงานที่อัลกอริทมิคส์
"Alain ลูกชายวัย 8 ขวบของดิฉันมีความสุขมาก เขาบอกว่าเขาชอบเรียนมากและบทเรียนก็ทำให้เขาคิดอะไรได้มากมาย เขายังบอกว่าเขาได้เรียนรู้มากกว่าตอนอยู่ที่โรงเรียนเสียอีก"

— Raquel คุณแม่ของ Alain (เด็กชาวสเปน)
โปรแกรมการสอนของเรา ได้รับการพัฒนาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับนานาชาติซึ่งรวมถึง Derek Breen ครูสอนเขียนโปรแกรมสำหรับเด็กที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นผู้เขียนหนังสือ creative programming for kids ที่แปลไปแล้วถึง 7 ภาษา

เราให้ความสำคัญต่อคุณภาพของเนื้อหาการสอนของเราอย่างมากที่สุด ทุกๆสัปดาห์เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่มีประสบการณ์จากอัลกอริทมิคส์ มาวิเคราะห์และพัฒนาเนื้อหาการสอนของเรา เพื่อให้แน่ใจว่า เรามีเนื้อหาการสอนในระดับโลก ที่ทันสมัย และดีที่สุด สำหรับลูก ๆ ของคุณ
หลักสูตร
สถาบันแห่งดาวอังคาร (Mars Academy)
อายุ 8-12 ปี
อายุ 5-7 ปี
เด็กๆ จะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์แท็บเล็ตและในรวมถืงการทำแบบฝึกหัดในสมุดงาน โดยครูจะอธิบายเป้าหมายของการเรียนในแต่ละตอน (โดยการเรียนเป็นรูปแบบคล้าย ๆ กับการเล่นเกมส์) เพื่อให้ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจกระบวนการคิดและขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้อย่างสนุก
อัศวินผู้พิชิต
(The Coding Knight)
เด็กๆ จะได้พัฒนาความคิดเชิงตรรกะและคิดอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านการสร้างการ์ตูน และเกมคอมพิวเตอร์ของตนเอง ซึ่งจะช่วยพัฒนาผลการเรียนในโรงเรียนด้วย
อายุ 11-13 ปี
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมในขณะที่เรียนรู้ภาษา Python ในขณะที่พวกเขาจมอยู่กับวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะของโลกไอทีพวกเขาจะลองพัฒนาซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ
Python
14–17 YEARS OLD
เด็ก ๆ วางแผนมอบหมายงานและนำเสนอโครงการต่อสาธารณะ พวกเขาเรียนรู้ที่จะตรวจสอบตัวเองและแก้ไขข้อผิดพลาดรวมถึงข้อผิดพลาดในโค้ดของคนอื่น
Python Pro
รอบรู้คอมพิวเตอร์
การทำงานกับข้อมูล ในรูปแบบข้อความ ตารางหรือกราฟิก เด็กๆ จะได้เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์ การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและปลอดภัย
อายุ 7-9 ปี
การสร้างเกมส์
Roblox Game Design

สนุกสนานไปกับทักษะในการสร้างเกมส์ เรียนรู้เครื่องมือและหลักการสร้างเกมส์อย่างมืออาชีพ
อายุ 10-11 ปี
Algorithmics ได้เปิดในกรุงเทพฯ ที่ I'm Park สามย่านแล้ว!
ข่าวสารและบทความ
จะสามารถเข้าใช้ แพลตฟอร์มการศึกษาของอัลกอริทมิคส์ ได้อย่างไร?
ข้อกำหนดทางเทคนิค: คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก, การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต, หูฟัง (อุปกรณ์เสริม), กล้องเว็บแคม (อุปกรณ์เสริม)
แต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนกี่คน
ห้องเรียนออนไลน์จะมีนักเรียนไม่เกิน 6 คน
ลงทะเบียนเรียน
กรอกใบสมัครทดลองเรียนแล้ว
เราจะติดต่อคุณในไม่ช้า
อีเมลของคุณ
ชื่อของคุณ
เบอร์โทรศัพท์ของคุณ
หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะโปรดส่งอีเมลถึงเราหรือโทรหาเราได้ที่
อีเมล: samyan@algorithmicschool.com
โทร: 092-753-5000
Line : @alg.samyan


2020 © Algorithmics
Privacy policy
This site uses cookies to ensure you get the best experience. Please check our Privacy policy for more details. To amend your cookies settings, please contact us at samyan@algorithmicschool.com
OK
Call or Text us
Mail Phone
Consentimiento para recibir mensajes SMS informativos
Por la presente, el Cliente confirma su consentimiento para recopilar, almacenar, procesar y usar sus datos personales y recibir un mensaje de correo electrónico de información de "Algorithmics" con el fin de alertar sobre las actividades realizadas, los cambios en el horario y otros elementos significativos para el proceso de aprendizaje, los anuncios de nuevos productos de la compañía.
Por la presente el Cliente confirma que
1. Los datos personales son proporcionados voluntariamente
2. Los datos indicados en el formulario de solicitud publicados en el sitio web son confiables y correctos,
3. El número anterior es el número de Teléfono del Cliente asignado por el operador de telefonía celular y está dispuesto a reembolsar cualquier daño que pueda causar debido a la indicación de los datos incorrectos en el presente cuestionario en su totalidad.
Por la presente, el Cliente confirma que posee la información de que en cualquier momento puede revocar el consentimiento enviando un correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: quito@alg.team
Fill out an application and very soon one of our specialists will contact you
Personal data protection policy in accordance with the requirements of Regulation No. 2016/679 of the European Parliament and the Council of the European Union "on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data"

1. General information

RUFFELL HOLDING LIMITED, established and acting under the laws of the Republic of Cyprus, hereinafter referred to as Ruffell, hereby informs the subjects of personal data located on the territory of the European Union or personal data obtained from the territory of the European Union, about the principles of personal data processing used by Ruffell in accordance with the requirements of Regulation No. 2016/679 of the European Parliament and the Council of the European Union "on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data" General Data Protection Regulation (hereinafter - GDPR).

Ruffell takes necessary and sufficient organizational and technical measures to protect the personal data of the above-mentioned persons from unauthorized or accidental access, destruction, modification, blocking, copying, distribution, or other illegal actions taken by third parties.

2. When we can obtain personal information

2.1. Ruffell partners who are granted the right to use the computer program Ruffell, the rights to which belong to Ruffell, (hereinafter referred to as the Program), can transmit the data of its clients (hereinafter referred to as the Clients) directly to Ruffell for the following purposes:

- to create logins and passwords for the above-mentioned clients to be able to work with the program.

- to analyze the results of how the Clients work with the Program in order to provide them with an individualized approach to working with the Program

- for the organization of direct communication between Ruffell and its Clients, including for advertising mailing lists, if the Client has expressed the appropriate consent

- to facilitate collaboration between the Client and the Partner and to achieve good results of that collaboration.

2.2. Ruffell receives data from its Users which is automatically transmitted by the Ruffell site (hereinafter referred to as the Site) in the course of their using the software installed on a device.

All personal data is sent to Ruffell for strictly pre-determined purposes.

3. What personal data we process

3.1. Ruffell Partners can give us the following personal information from their Clients:

• Name, age, and contact details of Clients and their legal representatives

• Information about a Client received during the provision of services to the Client by the Partner, including data on working in the Program

• Photographic and/or video images

Ruffell Partners also provide us with data on their employees and third parties they use to provide services under agreements concluded between Ruffell and the Partner;

3.2. Ruffell can receive the following data from Site Users:

• Name and contact information

• Information about activity on the Site, including IP addresses, cookie data, information about browsers (or other programs that access the Site and the Program), technical specifications of the equipment and software used by Users, dates and times of access to the Program, addresses of requested pages, and other similar information.

3. Conditions for the processing of personal data.

Ruffell confirms the importance of processing personal data in accordance with GDPR and informs about the following:

3.1. The processing of Clients' personal data is carried out only if one of the following conditions is applied:

- The Client has consented to the processing of their personal data for one or more specific purposes.

- The processing is necessary in order for Ruffell to fulfill its legal obligations;

3.2. Considering that the agreement according to which the Client can access the Program is concluded between the Client and the Partner, we ask our Clients to take into account the following information:

- Compliance with GDPR is an integral part of any agreement between Ruffell and the Partner.

- Considering that the agreement according to which the Client can access the Program is concluded between the Client and the Partner, Ruffell commits to provide the Partner on a contractual basis with consent from Clients for the processing of personal data.

- When receiving personal data on Clients from Partners, Ruffell proceeds from the Partner's compliance with its obligations under the Agreement

- Ruffell will try to provide support to Clients when interacting with Partners on the processing of personal data, if necessary.

4. Data storage period

The storage of personal data is done no longer than the processing of personal data requires, if the period of personal data storage is not established by law or by agreement.

5. Rights of the subject of personal data in accordance with GDPR

For your convenience, Ruffell provides below a list of the rights of the subject of personal data provided by GDPR

- The right to access personal data

- The right to correct personal data

- The right to limit the processing of personal data

- The right to delete your personal data

- The right to transfer data

- The right to object to the processing of personal data

- The right to refuse marketing activities

- The right to file a complaint with a supervisory authority

6. Cross-border transfer

In accordance with predetermined legislative goals and requirements, Ruffell can transfer personal data to public or governmental bodies in order to fulfill its legal requirements.

Cross-border transfer of personal data to foreign territories that do not provide adequate protection of the rights of personal data subjects is carried out strictly if the subject has given consent and/or for the purposes of executing the agreement and/or to comply with legal requirements.

For the transfer of personal data to third parties located outside the territory of countries that are parties to the Council of Europe Convention on the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal Data and also from the territory of countries providing an adequate level of protection of personal data with relevant third parties (where applicable in accordance with applicable law on the protection of personal data), contracts are concluded containing the "Standard clauses of contracts" (SCC), guaranteeing observance of the rights and freedoms of personal data subjects. The list of third parties and the personal data transferred to them can be requested from the person Responsible for organizing the protection of personal data.

7. Use of cookies

The Site uses cookies as its technology for user identification. Cookies may be recorded on the computer used by the User to access the Site for future automatic authorization, as well as for collecting statistical data, in particular about visits to the Site, for targeted advertising.

The site administration does not store personal data or passwords in cookies.

The User has the right to prohibit the saving of cookies on the computer used to access the Site by appropriately configuring their browser. It should be borne in mind that the services of the Site using this technology may not be available.

8. How to contact us regarding the processing of personal data

Individuals specified in section 1 can contact Ruffell and those designated by Ruffell as persons Responsible for organizing the processing of personal data regarding all issues related to the processing and protection of personal data using the following email: dpo@algoritmika.org
Personal data protection policy in accordance with the requirements of Regulation No. 2016/679 of the European Parliament and the Council of the European Union "on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data"

1. General information

RUFFELL HOLDING LIMITED, established and acting under the laws of the Republic of Cyprus, hereinafter referred to as Ruffell, hereby informs the subjects of personal data located on the territory of the European Union or personal data obtained from the territory of the European Union, about the principles of personal data processing used by Ruffell in accordance with the requirements of Regulation No. 2016/679 of the European Parliament and the Council of the European Union "on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data" General Data Protection Regulation (hereinafter - GDPR).

Ruffell takes necessary and sufficient organizational and technical measures to protect the personal data of the above-mentioned persons from unauthorized or accidental access, destruction, modification, blocking, copying, distribution, or other illegal actions taken by third parties.

2. When we can obtain personal information

2.1. Ruffell partners who are granted the right to use the computer program Ruffell, the rights to which belong to Ruffell, (hereinafter referred to as the Program), can transmit the data of its clients (hereinafter referred to as the Clients) directly to Ruffell for the following purposes:

- to create logins and passwords for the above-mentioned clients to be able to work with the program.

- to analyze the results of how the Clients work with the Program in order to provide them with an individualized approach to working with the Program

- for the organization of direct communication between Ruffell and its Clients, including for advertising mailing lists, if the Client has expressed the appropriate consent

- to facilitate collaboration between the Client and the Partner and to achieve good results of that collaboration.

2.2. Ruffell receives data from its Users which is automatically transmitted by the Ruffell site (hereinafter referred to as the Site) in the course of their using the software installed on a device.

All personal data is sent to Ruffell for strictly pre-determined purposes.

3. What personal data we process

3.1. Ruffell Partners can give us the following personal information from their Clients:

• Name, age, and contact details of Clients and their legal representatives

• Information about a Client received during the provision of services to the Client by the Partner, including data on working in the Program

• Photographic and/or video images

Ruffell Partners also provide us with data on their employees and third parties they use to provide services under agreements concluded between Ruffell and the Partner;

3.2. Ruffell can receive the following data from Site Users:

• Name and contact information

• Information about activity on the Site, including IP addresses, cookie data, information about browsers (or other programs that access the Site and the Program), technical specifications of the equipment and software used by Users, dates and times of access to the Program, addresses of requested pages, and other similar information.

3. Conditions for the processing of personal data.

Ruffell confirms the importance of processing personal data in accordance with GDPR and informs about the following:

3.1. The processing of Clients' personal data is carried out only if one of the following conditions is applied:

- The Client has consented to the processing of their personal data for one or more specific purposes.

- The processing is necessary in order for Ruffell to fulfill its legal obligations;

3.2. Considering that the agreement according to which the Client can access the Program is concluded between the Client and the Partner, we ask our Clients to take into account the following information:

- Compliance with GDPR is an integral part of any agreement between Ruffell and the Partner.

- Considering that the agreement according to which the Client can access the Program is concluded between the Client and the Partner, Ruffell commits to provide the Partner on a contractual basis with consent from Clients for the processing of personal data.

- When receiving personal data on Clients from Partners, Ruffell proceeds from the Partner's compliance with its obligations under the Agreement

- Ruffell will try to provide support to Clients when interacting with Partners on the processing of personal data, if necessary.

4. Data storage period

The storage of personal data is done no longer than the processing of personal data requires, if the period of personal data storage is not established by law or by agreement.

5. Rights of the subject of personal data in accordance with GDPR

For your convenience, Ruffell provides below a list of the rights of the subject of personal data provided by GDPR

- The right to access personal data

- The right to correct personal data

- The right to limit the processing of personal data

- The right to delete your personal data

- The right to transfer data

- The right to object to the processing of personal data

- The right to refuse marketing activities

- The right to file a complaint with a supervisory authority

6. Cross-border transfer

In accordance with predetermined legislative goals and requirements, Ruffell can transfer personal data to public or governmental bodies in order to fulfill its legal requirements.

Cross-border transfer of personal data to foreign territories that do not provide adequate protection of the rights of personal data subjects is carried out strictly if the subject has given consent and/or for the purposes of executing the agreement and/or to comply with legal requirements.

For the transfer of personal data to third parties located outside the territory of countries that are parties to the Council of Europe Convention on the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing of Personal Data and also from the territory of countries providing an adequate level of protection of personal data with relevant third parties (where applicable in accordance with applicable law on the protection of personal data), contracts are concluded containing the "Standard clauses of contracts" (SCC), guaranteeing observance of the rights and freedoms of personal data subjects. The list of third parties and the personal data transferred to them can be requested from the person Responsible for organizing the protection of personal data.

7. Use of cookies

The Site uses cookies as its technology for user identification. Cookies may be recorded on the computer used by the User to access the Site for future automatic authorization, as well as for collecting statistical data, in particular about visits to the Site, for targeted advertising.

The site administration does not store personal data or passwords in cookies.

The User has the right to prohibit the saving of cookies on the computer used to access the Site by appropriately configuring their browser. It should be borne in mind that the services of the Site using this technology may not be available.

8. How to contact us regarding the processing of personal data

Individuals specified in section 1 can contact Ruffell and those designated by Ruffell as persons Responsible for organizing the processing of personal data regarding all issues related to the processing and protection of personal data using the following email: dpo@algoritmika.org