Algorithmics Thailand
Roblox Game Design
เปลี่ยนจากผู้เล่น มาเป็นผู้สร้าง
ดำดิ่งสู่โลกแห่งจินตนาการอันไร้ขีดจำกัด
กับก้าวแรกสู่การเป็นนักพัฒนาเกม
Roblox Game Design
ดำดิ่งสู่โลกแห่งการพัฒนาเกมและก้าวแรกสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพที่มีความต้องการสูง ด้วยการเรียนรู้ผ่านการเล่น และทำโปรเจคสร้างเกมของตัวเองผ่าน Roblox Studio
1 academic year
สำหรับน้องๆอายุ 10 – 11 ปี
เรียนออนไซท์แบบกลุ่มไม่เกิน 8 คน
เรียนออนไลน์แบบกลุ่มไม่เกิน 4 คน
ระหว่างหลักสูตร เด็กๆ จะได้เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานทั้งหมดสำหรับการพัฒนาเกมใน Roblox Studio และเรียนรู้พื้นฐานของสคริปต์ภาษา Lua
เด็กๆจะได้วางแผนจะตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบเกมและตัวละครด้วยตัวเอง ซึ่งครูจะคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำเพื่อให้โปรเจคนั้นเกิดขึ้นได้จริง
ระหว่างชั้นเรียนอัลกอริทึม เด็กๆ จะได้เรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และการคิดอย่างเป้นระบบ ตลอดจนพัฒนาทักษะการนำเสนอและการทำงานเป็นทีม
สิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้
Program puzzles and logic tasks

พัฒนาเนื้อเรื่องของเกมและทำความเข้าใจกลยุทธ์เกมต่างๆ

ออกแบบตัวละครต่างๆในเกม
สร้างเกมของตัวเองบนแพลตฟอร์ม Roblox Studio และเขียนสคริปต์ด้วยภาษา Lua

โปรโมตเกมของพวกเขาบนแพลตฟอร์ม Roblox และดึงดูดผู้เล่นใหม่ๆ
เรียนสัปดาห์ละครั้ง
เรียนครั้งละ 90 นาที
เรียนได้ทั้งวันธรรมดาและ เสาร์-อาทิตย์
เนื้อหาหลักสุตร
บรรยากาศการเรียน
หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะโปรดส่งอีเมลถึงเราหรือโทรหาเราได้ที่
อีเมล: samyan@algorithmicschool.com
โทร: 092-753-5000
Line : @alg.samyan


2020 © Algorithmics
Privacy policy
Call or Text us
Mail Phone
Fill out an application and very soon one of our specialists will contact you
Subject plan
Module 1. Introduction

Topics

- Linear algorithm - Scratch interface

- Loops

- Starting arrangements

- Planning

- Events


Educational outcomes

- The students compose linear and loop algorithms, including a few programs that start from different events.

- They orient themselves with the platform and Scratch interface

- They understand the principles of an iterative approach to program development.

- The changing parameters are set at the beginning of the program.


Settings:

- mistakes are normal;

- routine processes can be automated;

- any difficult task can be solved by breaking it into a few simple tasks.


Contents

- tasks on the platform, mini-projects in Scratch, and tasks in the workbook to learn the material;

- an interactive project in which elements change their appearance when the program is run by pressing a key or clicking on a character (sprite).


Module 2. Navigating the space

Topics

- Coordinates and the coordinate plane

- Turns in a certain direction

- Turns at a number of degrees

- Messages


Educational outcomes

- The students solve tasks using the iterative approach.

- They understand the principles of program testing and error correction

- They determine and set the position of an object in the space.

- They program the interaction of objects and transitions between stages using messages.

- With other students, they discuss and develop multiple options for solving the same task.

Settings:

- a difficult task can be solved by breaking it into a few simple tasks;

- I can create cartoons;

- I'm interested in studying the world in which I live.


Contents

- tasks on the platform, mini-projects in Scratch, and tasks in the workbook to learn the material;

- a cartoon in which animation is implemented with an appearance change and movement and interaction of objects.


Module 3. Making a game

Topics

- Conditions and operator selection

Procedures

- Controlling characters

- Testing and feedback during project development


Educational outcomes

- Students develop programs iteratively.

- When compiling the program, they test it and correct errors.

- They plan the game, highlighting elements of the game and determining the sequence of actions to implement it.

- They set the rules of the game and control the characters.

- They organize the code using sub-programs.

- They give each other feedback from the user's point of view.

- They present their projects


Settings:

- a difficult task can be solved by breaking it into a few simple tasks.


Contents

- tasks on the platform, mini-projects in Scratch, and tasks in the workbook to learn the material;

- a game in which rule checking is implemented and there are winning and losing situations.


Module 4. Logic

Topics

- Logical operators: AND, OR, NOT

- Loop with a condition

- Random numbers

- Ranges and coordinate areas


Educational outcomes

- The students set the stage area for the appearance or movement of an object.

- They analyze the task, offer a few solutions, and set conditions in the best possible way to solve the task.

- Make a plan, dividing the task into subtasks.

- They take responsibility and understand their impact on the overall result.

- They test the project and modify it taking into account feedback.


Settings:

- optimally formulated conditions make code easy to read and use;

- a task can have several correct answers;

- There are many ways to use existing knowledge


Contents

- tasks on the platform, mini-projects in Scratch, and tasks in the workbook to learn the material;

- a game created by a group in which there are several levels or parts


Module 5. Variables

Topics

- Variables

- Data types

- Score

- Procedures with parameters


Educational outcomes

- The students come up with complex rules of the game, winning situations, and conditions for the characters.

- They create and call variables to store information in.

- They apply different operations to different types of data (numbers, strings, logical expressions)

- They choose the best way to solve the task and implement it.

- They write code that is understandable to other people.

- They evaluate the projects of other students according to the criteria and give feedback.

- Independently plan and implement their projects.


Contents

- tasks on the platform, mini-projects in Scratch, and tasks in the workbook to learn the material;

- individual projects using the programming tools covered.


Completa la solicitud y en poco tiempo uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto contigo
AL HACER CLIC, ESTAS DE ACUERDO CON LA PROTECCIÓN DE TUS DATOS PERSONALES Y CON RECIBIR MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO Y SMS CON RESPECTO AL PROCESO EDUCATIVO