Algorithmics Thailand
Python Pro
พัฒนาการเขียนโค้ดที่ซับซ้อน การจัดการข้อมูล
data analysis, machine learning, 3d games
,และการพัฒนาแอปพลิเคชั่น
Python Pro
เด็ก ๆ วางแผนมอบหมายงานและนำเสนอโครงการต่อสาธารณะ พวกเขาเรียนรู้ที่จะตรวจสอบตัวเองและแก้ไขข้อผิดพลาดรวมถึงข้อผิดพลาดในโค้ดของคนอื่น
ทักษะในการเขียนโปรแกรมการคิดเชิงระบบการสร้างโครงการและความสามารถในการทำงานเป็นทีมจะเป็นประโยชน์สำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จในทุกสาขา

1 ปีการศึกษา
อายุ 14-17 ปี
กลุ่มเด็ก 6 คน

สัปดาห์ละครั้ง
90 นาที
วันธรรมดาหรือวันหยุดสุดสัปดาห์
การเขียนโปรแกรมด้วยภาพช่วยพัฒนาจินตนาการของเด็กและสอนให้พวกเขากำหนดเป้าหมายอย่างถูกต้องและค้นหาวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายในรูปแบบเกม
นอกเหนือจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์แล้วเด็ก ๆ ยังวาดคิดประดิษฐ์และออกแบบเป็นกลุ่มและนำเสนอ
ในตอนท้ายของหลักสูตรเด็ก ๆ จะสร้างโปรเจ็กต์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการสร้างเกม การสร้างการ์ตูน หรือการทำหนังสือที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่าน (interactive book)
เด็กจะได้เรียนรู้อะไรในหลักสูตรการเขียนโปรแกรม:
โปรแกรมอย่างมืออาชีพใน Python

วิเคราะห์ (Analyze) และแสดงภาพข้อมูล (Visulize data)

เขียนโปรแกรมและเกมที่มีความซับซ้อนแตกต่างกันไป
ความสามารถและทักษะการเขียนโปรแกรม Python ที่คล่องแคล่ว

สามารถแก้ไขโจทย์ ที่อาจจะได้รับการถาม ในระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์ กับ บริษัทขนาดใหญ่ๆ ได้
หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะโปรดส่งอีเมลถึงเราหรือโทรหาเราได้ที่
อีเมล: samyan@algorithmicschool.com
โทร: 092-753-5000
Line : @alg.samyan


2020 © Algorithmics
Privacy policy