ข้อมูลเพิ่มเติม
เด็กๆ จะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์แท็บเล็ตและในรวมถืงการทำแบบฝึกหัดในสมุดงาน โดยครูจะอธิบายเป้าหมายของการเรียนในแต่ละตอน (โดยการเรียนเป็นรูปแบบคล้าย ๆ กับการเล่นเกมส์) เพื่อให้ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจกระบวนการคิดและขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้อย่างสนุก
1 ปีการศึกษา
อายุ 5 - 7 ปี
กลุ่มละไม่เกิน 6 คน
สัปดาห์ละครั้ง
45 นาที
วันธรรมดา หรือ วันหยุดสุดสัปดาห์
การเขียนโปรแกรมด้วยภาพช่วยพัฒนาจินตนาการของเด็ก และสอนให้พวกเขาตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้อง และหาวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายในรูปแบบการเล่นเกม
นอกจากฝึกการทำงานด้วยแท็บเล็ตแล้ว เด็กๆ ยังฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ได้วาด ได้คิด ได้ประดิษฐ์ ได้ฝึกออกแบบ และฝึกการนำเสนอด้วย
ในตอนท้ายของหลักสูตร เด็กๆจะได้สร้างโครงงานของตัวเอง ทั้งที่เป็นเกม การ์ตูน หรือหนังสือที่โต้ตอบได้
เด็กได้เรียนรู้อะไรจากหลักสูตรนี้บ้าง :
ฝึกการใช้คำสั่งในการสั่งให้ทำซ้ำหลาย ๆ รอบ (cyclic algorithms)
เข้าใจเรื่องพิกัดตำแหน่งและองศา (coordinates and degrees)
สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ Scratch JR


ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล (think logically)
ฝึกการสร้างการ์ตูน
ฝึกการทำงานเป็นทีม
Fill out an application and very soon one of our specialists will contact you